Школа духовного развития

Белый павлин

Место, где открываются ресурсы вашей Души

Свяжитесь с нами:

Предновогодняя распродажа

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональнихданих (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт belyipavlin.com може отримати від Користувача під час використання сайту belyipavlin.com, програм і продуктів Belyipavlin.com.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту belyipavlin.com (далі – Адміністрація)» – уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені організації, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або посередньо визначеноїфізичніої особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою, хто отримує доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту belyipavlin.com (далі «Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт belyipavlin.com.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання Користувачем сайту belyipavlin.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту belyipavlin.com.

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту belyipavlin.com. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті Belyipavlin.com.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту belyipavlin.com.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту belyipavlin.com щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті belyipavlin.com або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті belyipavlin.com і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’ята по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Сайт belyipavlin.com захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):

IP-адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузери (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

час доступу;

адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту belyipavlin.com, які вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт belyipavlin.com здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту belyipavlin.com може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті belyipavlin.com для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з belyipavlin.com .

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту belyipavlin.com.

4.1.3. Встановлення зворотнього зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту belyipavlin.com, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту belyipavlin.com про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту belyipavlin.com.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені Belyipavlin.com або від імені партнерів Belyipavlin.com.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів Belyipavlin.com з метою отримання продуктів, оновлення і послуг.

 1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті belyipavlin.com belyipavlin.com, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах і в порядку, встановленим законодавством.

5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування сайтом belyipavlin.com.

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні даніу разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації втаємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають з відносин між Користувачем сайту belyipavlin.com і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством.

8.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті belyipavlin.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти поштою info@belyipavlin.com

9.4. Діюча політика конфіденційності розміщена на сторінці belyipavlin.com/politica

ЖЕНСКАЯ СИЛА. Принять. Возродить. Полюбить

Война, с энергетической точки зрения, это дисбаланс энергии пространства в сторону сверхактивной агрессивной мужской энергии. И сейчас мы наблюдаем этот перекоса в виде избытка гнева, страха, агрессии, неспособности услышать, понять, принять и, в конечном итоге, разрешить существующие в мире конфликты, прийти к гармонии и миру.

7 уроков Пробуждения

Новый уникальный курс для тех, кто хочет:
– сделать мощный прорыв в своем сознании;
– открыть безграничные ресурсы своего сознания и развития чистоты своих вибраций…

Выбранный план обучения: "Ученик" c индивидуальными встречами

Для заказа обучения "Исцеление Светом" воспользуйтесь одним из вариантов:

 • заполните форму ниже
 • обращайтесь по тел.: +38 (096) 280-59-18 (Viber)
 • пишите на e-mail: info@belyipavlin.com

* Старт обучения 3 апреля 2023

Выбранный план обучения: "Ученик" без индивидуальных встреч

Для заказа обучения "Исцеление Светом" воспользуйтесь одним из вариантов:

 • заполните форму ниже
 • обращайтесь по тел.: +38 (096) 280-59-18 (Viber)
 • пишите на e-mail: info@belyipavlin.com

* Старт обучения 3 апреля 2023

Выбранный план обучения: "Стандарт" c индивидуальными встречами

Для заказа обучения "Исцеление Светом" воспользуйтесь одним из вариантов:

 • заполните форму ниже
 • обращайтесь по тел.: +38 (096) 280-59-18 (Viber)
 • пишите на e-mail: info@belyipavlin.com

* Старт обучения 4 октября 2023

Выбранный план обучения: "Стандарт" без индивидуальных встреч

Для заказа обучения "Исцеление Светом" воспользуйтесь одним из вариантов:

 • заполните форму ниже
 • обращайтесь по тел.: +38 (096) 280-59-18 (Viber)
 • пишите на e-mail: info@belyipavlin.com

* Старт обучения 3 апреля 2023

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Марафоны, мастер-классы,  вебинары, курсы, звуковые настройки и активации

X